Des de l’Espigall també oferim un acompanyament a la pagesia pel que fa als tràmits burocràtics que cal dur a terme en el dia a dia de l’activitat agraria.

 • Gestió de la inscripció CCPAE i Demeter.

 • Tràmits CCPAE:
  • Presentació de la Declaració anual d’activitat.
  • Tramitació de les autoritzacions de pràctiques restringides en producció ecològica.
  • Tramitació de les autoritzacions de comercialització de producte.
  • Tramitació de les sol·licituds d’ampliació i canvi de nom.
  • Acompanyament en les auditories de seguiment anual i gestió de les divergències i no conformitats derivades.

 • Gestió dels quaderns d’explotació agrícola i ramader.

 • Tramitació d’altres ajuts:
  • Primera instal·lació de joves agricultors.
  • Millora de la competitivitat de les explotacions agràries.
  • Diversificació agrària.

Si estàs interessat o interessada en més d’un d’aquests serveis és possible que t’interessi contractar algun paquet de serveis:

 • Bàsic: tràmits CCPAE, la gestió dels quaderns i de l’hortagest.
 • Integral: Acompanyament tècnic (assessorament en fertilització, maneig del sòl, sanitat vegetal etc.) i de tràmits.

Consulta’ns preus enviant un correu electrònic a info@espigall.cat!