Estudis estratègics de canvi climàtic per al sector agrari

Les previsions de canvi climàtic al Mediterrani indiquen que el sector agrícola s’haurà d’adaptar a fenòmens extrems més freqüents i a una dependència del reg de suport més pronunciada. Per aquesta raó, a l’Espigall hem desenvolupat un model de càlcul que permet determinar la idoneïtat de cultiu actual i futura de qualsevol varietat en un territori, a partir de dades climàtiques i edafològiques i de les previsions de canvi climàtic facilitades pels organismes oficials.

El motor de càlcul obté, primer, els tipus d’estiu, tipus d’hivern i règim d’humitat a tots els punts de l’àrea d’estudi, en l’actualitat i en els escenaris futurs que els models regionalitzats de canvi climàtic existents permetin calcular. Seguidament, s’obté la idoneïtat climàtica de cultiu per a les espècies desitjades.

.

.

A més de determinar la idoneïtat de cultiu d’espècies agrícoles, aquesta cascada de càlculs permet generar mapes i taules comparatives per a diversos altres paràmetres (estacions lliures de fred, evapotranspiració potencial, o necessitats de reg de cultius específics, entre d’altres). En darrer terme, el model permet fer optimitzacions de cultius en un territori en base a criteris establerts (mínim consum d’aigua del cultiu, màxim rendiment econòmic segons uns costs i preus de venda suposats, mínima necessitat de fertilització, etc.).

.

En funció de la disponibilitat de dades, també es poden crear mapes d’altres paràmetres climàtics a demanda, i com variaran segons les previsions de canvi climàtic existents (durada dels períodes de calor extrema, dates d’inici o final de temperatures inferiors a un llindar establert, índexs bioclimàtics per a avaluar el potencial agronòmic d’un territori, etc.).

.

El 2021 hem publicat un article científic a l’Spanish Journal of Agricultural Research amb part dels resultats obtinguts en els projectes duts a terme. Us el podeu descarregar clicant a la imatge.

Cliqueu per accedir al nostre visor climàtic.

.

Projectes destacats

LIFE MEDACC

El projecte MEDACC (LIFE ENV/ES/000536 Demonstration and validation of innovative methodology for regional climate change adaptation in the Mediterranean area) és un projecte multiactor (2013-2018) finançat pel Programa europeu LIFE+. El projecte té l’objectiu de provar solucions innovadores orientades a adaptar els nostres sistemes agroforestals i urbans als impactes del canvi climàtic en l’àmbit mediterrani.