La biodiversitat agrícola és un aspecte clau en la gestió de molts espais: és precisament en els paisatges agraris on trobem una notable diversitat, tant de fauna com de flora. Molt sovint, moltes d’aquestes espècies són d’una singularitat destacada i fins i tot d’importància comunitària. A l’Espigall s’ofereixen diversos serveis al respecte.

Inventaris de biodiversitat

Necessaris per gestionar correctament les nostres finques i entendre quines accions es poden realitzar per augmentar poblacions d’espècies singulars o d’espècies controladores de plagues, entre d’altres.
  • Flora singular vinculada a l’activitat agrària.
  • Fauna vertebrada: aus, amfibis i rèptils, ratpenats, mamífers.
  • Fauna invertebrada: papallones, libèl·lules, altres insectes singulars.
Llangardaix ocel·lat Timon lepidus, rèptil típic del camp català, avui en dia en regressió.

.

Restauració ambiental agrària

Per tal de recuperar o millorar la funcionalitat ecològica i agrària de les zones agrícoles.
  • Restauració d’elements del patrimoni agrocultural: murs de pedra seca, petites construccions, etc.
  • Fauna vertebrada: aus, amfibis i rèptils, ratpenats, mamífers.
  • Fauna invertebrada: papallones, libèl·lules, altres insectes singulars.

.

Guiatges de natura

L’educació i la sensibilització ambiental són baules fonamentals en la conservació de la natura. A l’Espigall s’ofereixen aquests serveix des de la profunda creença que només així és pot canviar la percepció de la ciutadania vers el medi rural.
  • Sortides d’observació de fauna salvatge. Recorreguts generalistes o d’identificació de grups (ocells, àmfibis, etc.) diana a convenir segons la naturalesa del grup.
  • Sortides interpretatives del medi rural i del paisatge agrari.
  • Senderisme i muntanyisme.

.

Projectes destacats

Restauració de marges

L’Espigall ha realitzat un anàlisi ecològic i funcional dels marges agraris de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs. L’objectiu és traçar línies mestres per a una posterior restauració que ajudi a augmentar la biodiversitat i recuperar la funció agrícola dels marges

Categorització dels diferents marges agraris en l’àmbit de l’EIN Gallecs.