Planificació

Planificació i assessorament de finques agràries

Al llarg dels anys, ens hem especialitzat en la redacció de plans de gestió per a la millora de la producció agrària. Aquests plans s’han realitzat a diversos sectors com ara d’horta, d’extensius de secà i de fruita seca. L’objectiu d’aquestes planificacions, en molts casos, és la diversificació de cultius, la reconversió a ecològic o la cerca de multifuncionalitat de l’explotació per obtenir rendes complementàries d’altres sectors (turisme, educació ambiental, etc.).

Més de 7.000 ha de sòl agrícola planificades

Les planificacions realitzades es fan amb una metodologia singular que permet el càlcul de les necessitats de fertilització, les necessitats de reg, la mà d’obra necessària i, el balanç econòmic de la finca.

 

 


Alguns dels projectes realitzats

Optimització productiva de diverses finques agràries 

Projectes focalitzats en la millora de les rotacions, 2cataestatdel solde la fertilització i, en definitiva, de la qualitat del sòl a partir de recursos de proximitat per a la millora de l’increment productiu i la qualitat dels productes generats.

Realitzem anàlisis cartogràfics, hidrològics i geològics, però també anàlisis in-situ, com cates edafològiques.

 

 

Optimització de la producció hortícola a Gallecs per cobrir la demanada de proximitat

Projecte encaminat a fer més eficient i efectiva la producció hortícola al paratge natural protegit de Gallecs amb l’objectiu d’abastir diversos menjadors col·lectius dels municipis que formen en consorci.

 

Gestió dels recursos hídrics per a usos agraris de Palou (Granollers)

Estudi finançat per l’ajuntament de Granollers en el marc del programa europeu sud’eau 2 que ha permès determinar una metodologia innovadora per calcular les potencialitats de regabilitat d’una zona agrícola a partir de les característiques del parcel·lari, de les infraestructures de reg, dels recursos hídrics disponibles i generant escenaris en funció de la duresa climàtica futura. Newsletter SUD’EAU2.

 

Finques planificades per l’Espigall recenment. La cartografia d’alta resolució sovint ajuda a un anàlisi més acurat.

 

Xarxa de Pagesos de la Fundació Catalunya-La Pedrera

La Xarxa de Pagesos és un projecte de suport a productors d’horta i fruita de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per afavorir que transformin la seva producció a ecològica certificada i millorin la sostenibilitat de les seves explotacions, impulsar per la Fundació Catalunya-La Pedrera.

A partir de l’experiència en projectes de custòdia, gestió d’espais naturals i en desenvolupament d’iniciatives de valor social, la Fundació Catalunya-La Pedrera vol donar un impuls als productors agraris amb l’objectiu de continuar generant ocupació i mantenir els paisatges agraris de qualitat característics del paisatge de Catalunya. L’Espigall assesora la fundació en la planificació i gestió de les finques convertides a cultiu ecològic.

Al llarg dels darrers 2 anys, 
400 ha reconvertides a ecològic 
en 14 finques de Catalunya.

 

 

Planificació agrícola de la muntanya d’Alinyà en clau de clima

 La finca agrària més gran de Catalunya situada al pre Pirineu català presentava un seguit d’alternatives de gestió que, per mitjà de la modelització climàtica i una posterior aplicació de la metodologia de planificació, es van poder concretar en un pla de futur per a l’agricultura de la zona en un escenari climàtic futur (2030-2050).

  Demandes de reg actuals                                                     Demandes en l’escenari 2030-50