Els reptes del sector agrari a escala de finca moltes vegades requereixen d’una planificació acurada i a llarg termini per tal de preveure un seguit de variables que poden suposar importants inversions. A partir d’una metodologia singular que permet el càlcul de les necessitats de fertilització, de reg, de mà d’obra i el balanç econòmic de la finca, l’Espigall millora la competitivitat de les finques.

Metodologia de planificació de finques.

.

Més de 7.000 ha de sòl agrícola planificades

.

Estudi adaptat a les necessitats de cada finca amb una precisió de 15 dies en el detall de la planificació.

  • Estudi bàsic. Rotacions de cultius, necessitats brutes de reg, pla de fertilització, mà d’obra necessària i balanç econòmic del projecte.
  • Estudi complert. L’estudi bàsic complementat amb un estudi climàtic de la finca que permet determinar la idoneïtat de cultius futurs, les necessitat brutes de reg futures i d’altres aspectes a tenir en compte com ara la incidència de plagues i malalties.
  • Assessorament puntual. Servei d’assessorament personalitzat a productors amb visites de camp.

.

Projectes destacats

Coordinadors de la Xarxa de Pagesos

La Xarxa de Pagesos dona suport a la pagesia catalana, principalment de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per afavorir que es transformin a producció ecològica i contribuir a la sostenibilitat tant econòmica com ambiental de les seves explotacions. Del projecte ja formen part 27 finques, gestionades per 21 productors diferents, sumant fins a 440 ha, de les quals 120 ha d’horta i fruita i 320 d’olivera, cereals i farratges. per més informació, clica aquí.

Optimització de la producció hortícola

Projecte encaminat a fer més eficient i efectiva la producció hortícola al paratge natural protegit de Gallecs amb l’objectiu d’abastir diversos menjadors col·lectius dels municipis que formen en consorci.

Agrorienta’t

Projecte d’assessorament públic del municipi de Cardedeu destinat a les empreses agroramaderes amb l’objectiu d’afavorir-ne la viabilitat. L’Espigall hi realitza l’assessorament tècnic.

Tornasòl

L’Espigall, juntament amb la Universitat de Barcelona i Arran de Terra, participa en un projecte per millorar el sòls agrícoles de Parc de Collserola a partir de la realització de compost a  finca a partir de residus de proximitat i amb una riquesa molt elevada de carboni. El projecte inclou un seguiment analític dels resultats.