Les nostres llavors

Com les fem?

 

Treballem amb la filosofia de tancar al màxim tots els cicles de matèria i energia, per aconseguir la màxima resiliència possible del projecte (és a dir, fer-lo més sòlid i resistent davant dels canvis i imprevistos) i millorar la qualitat dels productes. En aquest sentit, més del 80% de les varietats produïdes són locals (de la comarca) i amb producció de llavor a la mateixa finca.

Utilitzem tècniques productives com les d’abans

 

    1. Usar varietats locals adaptades al  territori i al clima, que es caracteritzen per ser organolèpticament millors que les varietats híbrides o millorades.
    2. Reduir els regs al mínim per tal d’evitar plantes amb als continguts d’aigua que dilueix la concentració de nutrients i els sabors.
    3. Incrementar la matèria orgànica i la flora bacteriana i microbiana del sòl de l’explotació per crear plantes més resistents i menys dependents de l’aigua de rec.

LLavors que produïm