Agrobiodiversitat

 Biodiversitat cultivada i bancs de germoplasma

L’espigall està molt especialitzat en la generació de productes i serveis vinculats a les varietats locals. En aquest sentit, està en disposició de realitzar inventaris varietals, prospeccions de camps, caracteritzacions productives d’aquestes varietats o d’altres servei vinculats a la promoció i recuperació de les varietats antigues.

Per la seva banda, també, s’ha especialitzat en la creació de bancs de germoplasma i ha contribuït a la creació i manteniment d’un d’ells, el del Vallès Oriental.

Veure web del Banc de llavors del Vallès Oriental

 

 Alguns del projectes realitzats

 

– “Estudi de caracterització de varietats locals de mongetes del Vallès Oriental“, realitzat per al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

 

-“Caracterització de 20 varietats locals del Vallès Oriental per a la seva inclusió al banc de Germoplasma de Catalunya”.  Realitzat per encàrrec de la Generalitat de Catalunya.

 

“Protocol de gestió del banc de llavors comarcal del Vallès Oriental i creació d’una base de dades per a la seva gestió”, realitzat per a l’Ajuntament de Granollers.

 

Recerca aplicada

 Derivat de la formació científica del membres de l’Espigall, s’ha realitzat diversos estudis molt aplicats en el camp de l’agrobiodiversitat cultivada que han donat lloc a propostes d’execució de projectes aplicats al sector agrari per tal d’incrementar la viablitat econòmica de les explotacions i mantenir la biodiversitat.

 

Alguns del projectes realitzats

 

Inventari de varietats locals de la comarca de la Selva.

Prospecció de les varietats locals d’horta, vinya i fruiters de la Selva i estratègies per a la seva dinamització.

Web del projecte

Determinació del potencial productiu i de la qualitat organolèptica de diverses varietats locals

S’han realitzat diverses bateries comparant la qualitat de les varietats locals amb varietats millorades amb condicions de producció orgànica i convencional. Algun dels resultats els podeu veure al següent article:
Comparativa productiva i de qualitat enciams de varietats modernes i locals

 

Les varietats hortícoles de mongetes del Vallès Oriental: cas d’estudi la mongeta del Carall.

Estudi finançat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental que ha permès realitzar un exhaustiu treball de camp i recuperar una de les varietats més estimades però amb major desús de la comarca.

Descarregar estudi: https://productesdelvalles.files.wordpress.com/2012/06/estudi-mongeta-del-casrai_sense-annex-3.pdf

Inventari de les varietats locals hortícoles del Vallès Oriental i anàlisi socioambiental.

En el marc de la tesi doctoral d’un dels socis de l’Espigall, s’ha procedit a inventariar i catalogar més de 110 varietats hortícoles locals del Vallès Oriental i municipis veïns i analitzar el grau de conservació d’aquestes en funció de diversos paràmetres socials econòmics i territorials.

Accedeix a la relació de varietats localitzades: Les varietats hortícoles locals al Vallès Oriental

Articles científics

The Effects of Isolation and Natural Park Coverage for: An Approach from the Montseny Mountains (NE Spain)