Agrobiodiversitat

 Biodiversitat cultivada i bancs de germoplasma

L’Espigall està especialitzat en la generació de productes i serveis vinculats a les varietats locals. En aquest sentit, està en disposició de realitzar inventaris varietals, prospeccions de camps, caracteritzacions productives d’aquestes varietats o d’altres serveis vinculats a la promoció i recuperació de les varietats antigues.

 

Per la seva banda, també, s’ha especialitzat en la creació de bancs de germoplasma i ha contribuït a la creació i manteniment d’un d’ells, el del Vallès Oriental. Cliqueu la imatge a continuació per a més informació:

 

 Alguns del projectes realitzats...

Estudi de caracterització de varietats locals de mongetes del Vallès Oriental.

Realitzat per al Consell Comarcal del Vallès Oriental aquí.

Caracterització de 20 varietats locals del Vallès Oriental per a la seva inclusió al banc de Germoplasma de Catalunya.

Realitzat per encàrrec de la Generalitat de Catalunya. Més informació aquí.

Protocol de gestió del banc de llavors comarcal del Vallès Oriental i creació d’una base de dades per a la seva gestió.

Realitzat per a l’Ajuntament de Granollers aquí.

 

 

Recerca aplicada

 Derivat de la formació científica del membres de l’Espigall, s’ha realitzat diversos estudis molt aplicats en el camp de l’agrobiodiversitat cultivada que han donat lloc a propostes d’execució de projectes aplicats al sector agrari per tal d’incrementar la viablitat econòmica de les explotacions i mantenir la biodiversitat.

 

Alguns del projectes realitzats...

Inventari de varietats locals de la comarca de la Selva.

Durant el 2016 es va realitzar una prospecció de les varietats locals d’horta, vinya i fruiters de la Selva i estratègies per a la seva dinamització, mitjançant més de 50 entrevistes i amb la recopilació de fins a 237 varietats locals. Aquesta iniciativa del Consell Comarcal de la Selva vol millorar la comercialització dels productes agroalimentaris de la Selva a l’àmbit turístic i fomentar, d’aquesta manera, la diferenciació dels establiments. Cliqueu a la imatge per accedir a la web del projecte.

 

Determinació del potencial productiu i de la qualitat organolèptica de diverses varietats locals

S’han realitzat diverses bateries comparant la qualitat de les varietats locals amb varietats millorades amb condicions de producció orgànica i convencional. Algun dels resultats els podeu veure al següent article:
Comparativa productiva i de qualitat enciams de varietats modernes i locals

 

Les varietats hortícoles de mongetes del Vallès Oriental: cas d’estudi la mongeta del Carall.

Estudi finançat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental que ha permès realitzar un exhaustiu treball de camp i recuperar una de les varietats més estimades però amb major desús de la comarca.

Descarregar estudi: https://productesdelvalles.files.wordpress.com/2012/06/estudi-mongeta-del-casrai_sense-annex-3.pdf

 

Inventari de les varietats locals hortícoles del Vallès Oriental i anàlisi socioambiental.

En el marc de la tesi doctoral d’un dels socis de l’Espigall, s’ha procedit a inventariar i catalogar més de 110 varietats hortícoles locals del Vallès Oriental i municipis veïns i analitzar el grau de conservació d’aquestes en funció de diversos paràmetres socials econòmics i territorials.

Accedeix a la relació de varietats localitzades: Les varietats hortícoles locals al Vallès Oriental

 

 

Articles científics