Execució d’obres

En la línia d’oferir un servei el màxim de global, l’Espigall disposa de recursos materials i humans per a realitzar actuacions en finques agrícoles per millorar-ne la seva rendibilitat, incrementar la qualitat paisatgística  i fer compatible l’activitat agrària amb la conservació del patrimoni.

L’equip que planifica i dirigeix les obres està format per un enginyer d’obres públiques i un ambientòleg.

Els principals àmbits en què podem actuar són:

 

Gestió forestal sostenible (Tallades de millora, estassades de matoll,…)

Gestió forestal sostenible (Tallades de millora, estassades de matoll,...)

Línies de defensa de camins

linies defensa

Creació de plantacions d’arbres de fusta noble aplicant criteris d’agroforestria

Creació de plantacions d’arbres de fusta noble aplicant criteris d’agroforestria

Obertura i regeneració de pastures

Obertura i regeneració de pastures

Condicionament i recuperació de camps de cultiu

Condicionament i recuperació de camps de cultiu

Construcció de basses de rec amb sistemes d’integració paisatgística i elements per facilitar la sortida de fauna

Construcció de basses de rec amb sistemes d’integració paisatgística

Realització d’aiguamolls o punts d’aigua per a fauna

Realització d’aiguamolls o punts d’aigua per a fauna

Construcció i manteniment de camins rurals

Construcció i manteniment de camins rurals IIconstrucció i manteniment

Construcció de passos d’aigua integrats a l’entorn

Construcció de passos d’aigua integrats a l’entorn3construcció de passosconstrucció de passos2

Realització de tanques i altres sistemes de protecció de camins i infraestructures rurals

Realització de tanques i altres sistemes de protecció de camins i infraestructures rurals2realització de tanques