Assessorament i recerca

Planificació de finques agràries

Al llarg dels anys ens hem especialitzat en la redacció de plans de gestió per a la millora de la producció agrària. Aquests plans s’han realitzat a diversos sectors com ara d’horta, d’extensius de secà i de fruita seca. L’objectiu d’aquestes planificacions, el molts casos és la diversificació de cultius, la reconversió a ecològic o la cerca de multifuncionalitat de l’explotació per obtenir rendes complementàries d’altres sectors (turisme, educació ambiental, etc.).

 

Alguns del projectes realitzats

Optimització productiva de diverses finques agràries focalitzada en la reducció de la dependència d’insums i en la millora de la capacitat productiva.

Projectes focalitzats en la millora de les rotacions, de la fertilització i, en definitiva, de la qualitat del sòl a partir de recursos de proximitat per a la millora de l’increment productiu i la qualitat dels productes generats.

Actualment s’han planificat, 190 ha de cereals de secà, 20 ha d’horta i 25 ha de fruiters de secà.

Realització d’una cala per determinar l’estat del sòl

2cataestatdel sol

Optimització de la producció hortícola a Gallecs per cobrir la demanada de proximitat:

Projecte encaminat a fer més eficient i efectiva la producció hortícola al paratge natural protegit de Gallecs amb l’objectiu d’abastir diversos menjadors col·lectius dels municipis que formen en consorci.

Gestió dels recursos hídrics per a usos agraris de Palou (Granollers):

Estudi finançat per l’ajuntament de Granollers en el marc del programa europeu sud’eau 2 que ha permès determinar una metodologia innovadora per calcular les potencialitats de regabilitat d’una zona agrícola a partir de les característiques del parcel·lari, de les infraestructures de reg, dels recursos hídrics disponibles i generant escenaris en funció de la duresa climàtica futura. Newsletter SUD’EAU2.

Disseny metodològic adaptat al projecte

 2dissenymetodologic

Assessorament  institucional

L’espigall assessora diverses institucions en el camp agrari i participa en la definició de polítiques a escala nacional. En aquest sentit, coordina les entitats de custòdia agrària de la Xarxa de Custòdia del Territori de Catalunya. També, ha participat en les meses de seguiment del Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya promogut pel Departament d’Agricultura i Ramadera de la Generalitat de Catalunya per al període 2015-2020 o assessora la comissió de varietats locals de Catalunya també dins del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

Entre d’altres tasques d’assessorament institucional, també, ha participat en l’assessorament de nombrosos municipis, així com també la diputació de Girona o el mateix Consorci de Gallecs.

 

Alguns del projectes realitzats

Comissió de varietats locals de Catalunya. Les tasques realitzades han consistit en la validació de varietats a entrar al banc, la determinació de la idoneïtat de les fitxes de caracterització o el suport en la recerca d’ajuts per al funcionament de la institució.

 

Biodiversitat cultivada i bancs de germoplasma

L’espigall està molt especialitzat en la generació de productes i serveis vinculats a les varietats locals. En aquest sentit, està en disposició de realitzar inventaris varietals, prospeccions de camps, caracteritzacions productives d’aquestes varietats o d’altres servei vinculats a la promoció i recuperació de les varietats antigues.

Per la seva banda, també, s’ha especialitzat en la creació de bancs de germoplasma i ha contribuït a la creació i manteniment d’un d’ells, el del Vallès Oriental.

 

 

Alguns del projectes realitzats

 

– “Estudi de caracterització de varietats locals de mongetes del Vallès Oriental“, realitzat per al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

 

-“Caracterització de 20 varietats locals del Vallès Oriental per a la seva inclusió al banc de Germoplasma de Catalunya”.  Realitzat per encàrrec de la Generalitat de Catalunya.

 

– “Protocol de gestió del banc de llavors comarcal del Vallès Oriental i creació d’una base de dades per a la seva gestió”, realitzat per a l’Ajuntament de Granollers.

 

Recerca aplicada

 

Derivat de la formació científica del membres de l’Espigall, s’ha realitzat diversos estudis molt aplicats en el camp de l’agrobiodiversitat cultivada que han donat lloc a propostes d’execució de projectes aplicats al sector agrari per tal d’incrementar la viablitat econòmica de les explotacions i mantenir la biodiversitat.

 

Alguns del projectes realitzats

 

Determinació del potencial productiu i de la qualitat organolèptica de diverses varietats locals

S’han realitzat diverses bateries comparant la qualitat de les varietats locals amb varietats millorades amb condicions de producció orgànica i convencional. Algun dels resultats els podeu veure al següent article:
Comparativa productiva i de qualitat enciams de varietats modernes i locals

 

Les varietats hortícoles de mongetes del Vallès Oriental: cas d’estudi la mongeta del Carall.

Estudi finançat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental que ha permès realitzar un exhaustiu treball de camp i recuperar una de les varietats més estimades però amb major desús de la comarca.

Descarregar estudi: https://productesdelvalles.files.wordpress.com/2012/06/estudi-mongeta-del-casrai_sense-annex-3.pdf

Inventari de les varietats locals hortícoles del Vallès Oriental i anàlisi socioambiental.

En el marc de la tesi doctoral d’un dels socis de l’Espigall, s’ha procedit a inventariar i catalogar més de 110 varietats hortícoles locals del Vallès Oriental i municipis veïns i analitzar el grau de conservació d’aquestes en funció de diversos paràmetres socials econòmics i territorials.

Accedeix a la relació de varietats localitzades: Les varietats hortícoles locals al Vallès Oriental

Articles científics

The Effects of Isolation and Natural Park Coverage for: An Approach from the Montseny Mountains (NE Spain)