Biodiversitat

Inventaris i formacions en el camp de la biodiversitat dels paisatges i micropaisatges agraris.

La biodiversitat agrícola és un aspecte clau en la gestió de molts espais: és precisament en els paisatges agraris on trobem una notable diversitat, tant de fauna com de flora. Molt sovint, moltes d’aquestes espècies són d’una singularitat destacada i fins i tot d’importància comunitària.

  • Flora singular vinculada a l’activitat agrària.
  • Fauna vertebrada: aus, amfibis i rèptils, ratpenats, mamífers.
  • Fauna invertebrada: papallones, libèl·lules, altres insectes singulars.

Biodiversitat urbana.

L’augment d’horts urbans ha fet augmentar, també, la consciència ambiental dels usuaris d’aquest espai. Molt sovint entitats i particulars s’interessen per augmentar la biodiversitat i els serveis que pot oferir als horts comunitaris. També comptem amb l’expertesa en la potenciació d’aquests valors i oferim formacions i tallers per tal d’augmentar la biodiversitat urbana a les hortes menys rurals.